Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời tổ chức gặp mặt đại diện các chi họ Trương ở miền Bắc, về thăm, dâng hương tại di tích thờ Trạng Nguyên Trương Hanh, đền thờ Trạng Nguyên Trương Đỗ tại Hải Dương, và Từ Vũ họ Trương ở Như Quỳnh, Hưng Yên

Thứ hai - 22/08/2011 01:31
Trong không khí thân tình của bà con đồng tộc, ngày 20 tháng 8 năm 2011, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Tân Mão. Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện các chi họ Trương ở miền bắc tại Hà Nội, và tổ chức chuyến thăm, dâng hương tại di tích thờ Trạng Nguyên Trương Hanh tại làng Mạnh Tân, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thăm, dâng hương tại đền thờ Trạng Nguyên Trương Đỗ và nhà thờ chi họ Trương tại làng Phù Tải, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thăm, dâng hương tại Từ Vũ họ Trương tại thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Tham gia đoàn gồm có:
 • Đại diện Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời gồm các ông Trương Quốc Bình, phó Chủ tịch Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời. Ông Trương Sỹ Hùng, Ủy viên Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời, phụ trách sưu tập tư liệu dòng họ, tổng chủ biên nội san Họ Trương Việt Nam.
 • Đại diện ban quản trị trang web Họ Trương – Cổng thông tin điện tử họ Trương Việt Nam gồm anh Trương Xuân Lực, anh Trương Quốc Chính.
 • Cùng đại diện các chi họ Trương phía bắc:
 • Chi họ Trương tại Viên Nội, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội, với đại diện là ông Trương Quang Lộng, anh Trương Thanh Hà (trưởng chi họ)
 • Chi họ Trương tại Lưu Xá, Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội, với đại diện là ông Trương Đình Quảng (trưởng chi họ), anh Trương Đình Triệu.
 • Chi họ Trương tại Trà Châu, Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam với đại diện là cụ Trương Công Giang
 • Chi họ Trương tại Bá Thước, Cẩm Thủy, Thanh Hóa với đại diện là chị Trương Thị Màu, anh Trương Thanh Hợi
 • Chi họ Trương tại Tịnh Giang, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi với đại diện là bà Trương Thị Quỳnh Mai.
 • Chi họ Trương tại phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với đại diện là nhà thơ, nhà văn Trương Thị Kim Dung, anh Trương Đức Quỳ.
 • Chi họ Trương tại Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên với đại diện là ông Trương Anh Tuấn (trưởng chi họ), anh Trương Văn Lương.
 • Chi họ Trương tại Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội với đại diện là ông Trương Hữu Sơn (trưởng chi họ), ông Trương Hữu Thắng.
 • Chi họ Trương tại Phù Tải, Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương với đại diện là ông Trương Tất Lập (trưởng chi họ), anh Trương Hồng Huyên
 • Chi họ Trương tại phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng với đại diện là ông Trương Văn Ky
 • Chi họ Trương tại Dụ Nghĩa, Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng với đại diện là ông Trương Văn Phương
 • Chi họ Trương tại An Hồng, An Dương, Hải Phòng với đại diện là ông Trương Văn Láng, ông Trương Văn Phao.
 • Chi họ Trương ở Tảo Khê, Ứng Hòa, Hà Nội với đại diện là ông Trương Đỗ Vương
           Ngoài ra, tham gia trong đoàn còn có khoảng 20 ông bà, anh chị em, con cháu họ Trương ở các chi họ Trương ở miền Bắc, và đặc biệt có sự tham dự của nghệ sỹ Lê Thị Bạch Vân.
           Tại buổi gặp mặt đại diện từng chi họ Trương thông báo về tình hình, hiện trạng, hoạt động của từng chi họ hiện nay và đề nghị có sự hỗ trợ từ Hội đồng Trương tộc lâm thời về hoạt động của các chi họ, để hoạt động của các chi họ Trương và Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời trong thời gian tới có sự gắn bó, thiết thực và hiệu quả hơn. Thay mặt Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời ông Trương Quốc Bình, phó Chủ tịch Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời đã cảm ơn sự có mặt của các đại diện chi họ Trương ở phía bắc, cảm ơn ông Trương Hữu Thắng đã đài thọ toàn bộ kinh phí cho chuyến đi của đoàn, ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của từng chi họ Trương ở phía bắc. Ông chuyển lời chúc mừng của ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời, do ông bận di công tác xa, tới toàn thể bà con, anh chị em họ Trương tham gia trong đoàn. Ông thay mặt Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời báo cáo với đoàn về tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức hiện nay, và kế hoạch, chương trình công việc trong thời gian sắp tới của Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các chi họ Trương ở phía Bắc với Hội đồng Trương tộc, và ông hứa với đoàn trong thời gian tới, ông cùng với Hội đồng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng hiệu quả hơn, có sự gắn bó mật thiết hơn nữa giữa các chi họ Trương toàn quốc với Hội đồng Trương tộc, để tiến tới tổ chức đại hội đại biểu họ Trương toàn quốc vào năm 2012.

           Sau buổi gặp mặt, đoàn đã thăm và dâng hương tại di tích thờ Trạng Nguyên Trương Hanh tại làng Mạnh Tân, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tại đây đoàn đã được lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương xã Gia Lương đón tiếp tại Ủy ban nhân dân xã. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Gia Lương đã thay mặt chính quyền và nhân dân xã cảm ơn đoàn về thăm xã và dâng hương di tích thờ Trạng nguyên Trương Hanh, và thông báo với đoàn về tình hình của địa phương, tiếp đó ông Nguyễn Kim Hời, trưởng ban tôn tạo, xây dựng đền thờ Trạng Nguyên Trương Hanh phát biểu tóm tắt về thân thế sự nghiệp của Trạng nguyên Trương Hanh, về kế hoạch xây dựng tôn tạo xây dựng, phục hồi di tích đền thờ Trạng Nguyên Trương Hanh.Ông Trương Quốc Bình đã thay mặt đoàn, thay mặt Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời cảm ơn sự đón tiếp của chính quyền và nhân dân địa phương, cảm ơn chính quyền và nhân địa phương đã đóng góp công sức trong việc bảo vệ, vận động phục hồi, xây dựng di tích đền thờ cụ Trương Hanh, và trong thời gian tới sẽ vận động Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời và bà con, anh chị em trong dòng tộc họ Trương có sự ủng hộ, đóng góp về vật chất và tinh thần trong việc, tôn tạo, phục hồi di tích thờ Trạng Nguyên Trương Hanh.
          Tiếp đó ông Trương Hữu Thắng, doanh nhân họ Trương, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Ốc đảo đã đóng góp, ủng hộ 10 triệu đồng để xây dựng tôn tạo di tích thờ Trạng Nguyên Trương Hanh, và ủng hộ 10 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo và có thành tích học tập xuất sắc của địa phương. Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, ông Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Gia Lương đã cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp của ông Trương Hữu Thắng, và hứa sẽ chỉ đạo nghiêm túc ban tôn tạo, xây dựng đền thờ Trạng Nguyên Trương Hanh và chính quyền, nhân dân địa phương trong quá trình xây dựng, phục hồi đền thờ Trạng Nguyên Trương Hanh, và mời đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm với chính quyền và nhân dân xã Gia Lương. Sau đó đoàn cùng chính quyền và nhân dân xã đã tới thăm, thắp hương khu vực di tích thờ Trạng Nguyên Trương Hanh.Đoàn đại biểu Họ Trương khu vực phía Bắc chup ảnh lưu niệm tại Gia lương, Gia Lộc, Hải Dương
 
           Tiếp theo đó, đoàn đến thăm và dâng hương đền thờ Trạng Nguyên Trương Đỗ, dâng hương tại nhà thờ chi họ Trương tại làng Phù Tải, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Tại đây đoàn đã được ông Trương Tất Lập, trưởng chi họ Trương tại làng Phù Tải, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thay mặt bà con trong chi họ đón tiếp, và mời đoàn dùng bữa cơm trưa trong không khí ấm cúng với bà con, anh chị em trong chi họ. Ông Trương Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Ốc đảo đã công đức, cúng tiến số tiền 30 triệu đồng để xây dựng Đình làng Phù Tải, Thanh Giang, Thanh Miện, Hưng Yên, đây cũng chính là quê gốc của chi họ ông ở Xuân Canh, Đông Anh, Hà NộiĐàn Thiện - Nơi thờ Ngự sử Đại Phu Trương Đỗ
 
           Sau khi rời Hải Dương, đoàn về Như Quỳnh, Hưng Yên, thăm và dâng hương tại Từ Vũ họ Trương ở thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên, trước đây là phủ Chí Nguyên của chúa Trịnh Cương, thăm Đình làng thôn Ngọc Quỳnh. Tại đây đoàn đã được ông Trương Anh Tuấn, là trưởng chi họ và ông Trương Văn Lương đón tiếp đoàn.
           Sau đó đoàn từ Hưng Yên về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và dâng hương tại di tích thờ Trạng Nguyên Trương Hanh tại làng Mạnh Tân, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, thăm và dâng hương đền thờ Trạng Nguyên Trương Đỗ, nhà thờ chi họ Trương ở Phù Tải, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, thăm và dâng hương Từ Vũ họ Trương ở thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên.
           Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn tại Hải Dương và Hưng Yên.

      
Chính quyền và nhân dân xã Gia Lương đón tiếp đoànÔng Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Gia Lương phát biểuÔng Trương Quốc Bình, trưởng đoàn phát biểuÔng Trương Hữu Thắng (bên trái) trao tiền ủng hộ xây dựng đền thờ
Trạng Nguyên Trương Hanh cho ban tôn tạo xây dựng đền thờ Trạng Nguyên Trương HanhKhu nền cũ đền thờ Trạng Nguyên Trương Hanh
Đoàn đại biểu dâng hương khu nền cũ đền thờ Trạng Nguyên Trương HanhNhà thờ chi họ Trương tại làng Phù Tải, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải DươngTừ Vũ họ Trương tại thôn Như Quỳnh, Như Quỳnh, Hưng YênBia hậu thần ghi nhận công đức của Cụ Trương Nghiêm được thờ
tại Đình Làng Như Quỳnh, thị Trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên


 
           Ban Quản Trị Wesite Họ Trương Việt Nam
Trương Quốc Chính. 0913070587
Trương Xuân Lực. 0904321599
 
                                                                                                                                                                                                 
- Đề nghị ghi rõ nguồn "Cộng đồng Họ Trương Việt Nam - http://hotruong.net" khi sử dụng lại các thông tin có bản quyền riêng của trang web này.
- Đề nghị bảo lưu các bản quyền được sử dụng trên Trang Cộng đồng Họ Trương Việt Nam khi quý vị sử dụng lại.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập54
 • Hôm nay10,733
 • Tháng hiện tại224,306
 • Tổng lượt truy cập8,753,537

banner trai
 
banner right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây