Giáo sư Tiến sỹ ngành Văn hóa Trương Quốc Bình

Thứ sáu - 13/11/2015 20:11
Ngày 22/10/2015, Ông Trương Quốc Bình - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Họ Trương Việt Nam, Phó Giáo sư - Tiến sỹ ngành văn hóa được vinh dự nhận phong hàm Giáo sư. Ông là một trong số 52 giáo sư được Hội đồng Chức danh Giáo sư Liên ngành Văn hóa- Nghệ thuật- Thể dục Thể thao công nhận Giáo sư của ngành văn hóa trong năm 2015.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giấy chứng nhận Giáo sư cho Ông Trương Quốc Bình tại Trung tâm hội nghị quốc gia, ngày 12/11/2015
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giấy chứng nhận Giáo sư cho Ông Trương Quốc Bình tại Trung tâm hội nghị quốc gia, ngày 12/11/2015
Quá trình công tác và những đóng góp của Giáo sư Trương Quốc Bình
 
Từ năm 1973 đến năm 1979: là chuyên viên Cục Bảo tồn Bảo tàng, Bộ Văn Hóa
Từ năm 1979 đến năm1984:  học Nghiên cứu sinh tại Ba Lan, bảo vệ Luận án TS vào tháng 12/1983
Từ năm 1984 đến năm1988: là cán bộ Trung tâm Bảo tồn di tích, Bộ Văn Hóa
Từ năm 1988 đến năm1989: là Thực tập sinh UNESCO tại Ấn Độ về bảo tồn di tích.
Từ năm 1989 đến năm1995: Chuyên viên Cục Bảo tồn Bảo tàng
Từ 1995-1996: Trưởng phòng Quản lý Bảo tàng, Cục Bảo tồn Bảo tàng
Từ  1/1/1997 đến 28/2/2003: Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng
Từ  1/3/2003 đến  30/8/2009: Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
 Từ  1/9/2009 đến  30/12/2010: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn   hóa, Thể thao và Du lịch.
 Từ 1/1/2011 đến nay: Chuyên viên cao cấp, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
 
Ngoài các cương vị chính quyền,từ nhiều năm trở lại đây, ông còn là Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí Di sản văn hóa, Ủy viên BBTTạp chí Du lịch Việt Nam, Tạp chí Văn hóa học. Đồng thời là Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia ( Hội đồng tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về di sản văn hóa), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Di sản văn hóa liên tục từ 2004 đến nay.
 
Trước khi được công nhận chức danh Phó Giáo sư đến năm 2002, Giáo sư Trương Quốc Bình thường xuyên tham gia giảng dạy tại: Khoa Bảo tàng, Khoa Văn hóa Du lịch, Khoa Sau Đại học Trường Đại học Văn hoá Hà nội, Khoa Lịch sử, Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Quản trị Du lịch Đại học Đông Đô, Trường Cán bộ quản lý văn hoá Bộ Văn hóa - Thông tin, các lớp tập huấn về di sản văn hóa và bảo tồn di sản do UNESCO tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia Ba Lan, chuyên gia Nhật Bản; các lớp tập huấn về nghiệp vụ do Bộ Văn hóa và các Bộ ngành khác tổ chức.
 
Trong thời gian này, Ông đã hướng dẫn nhiều Khóa luận tốt nghiệp đại học của sinh viên các Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Văn hoá Hà Nội, Đại học Dân lập Đông Đô và Luận văn cao học của các học viên tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội II.
Với những đóng góp trong quá trình tham gia đào tạo tại trường Đại học Văn hoá Hà Nội, theo đề nghị của lãnh đạo các Khoa Cao học, Khoa Bảo tàng và Khoa Văn hoá Du lịch, tại quyết định số 101/ĐHVH-QĐ ngày 07/03/2002, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã công nhận ông là giảng viên kiêm nhiệm của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trên cơ sở đó, ngày 10/11/2012, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã có quyết định số 03768 P/GCN-HĐGSVN công nhận Ông Trương Quốc Bình đạt chức danh Phó Giáo sư ngành Văn hóa. 
          
Từ sau khi được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2002 đến nay, Giáo sư Trương Quốc Bình đã hướng dẫn 3 Nghiên cứu sinh làm luận án, đã bảo vệ thành công và đang hướng dẫn 5 các Nghiên cứu sinh khác. Đồng thời, Ông vẫn thường xuyên tham gia giảng dạy tại và hướng dẫn các Luận văn cao học, các khóa luận cho sinh viên khoa Bảo tàng, nay là Khoa Di sản văn hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
 
Những năm qua, ngoài việc liên tục tham gia giảng dạy chuyên đề cho các lớp Nghiên cứu sinh, với tư cách là thành viên của Hội đồng đào tạo của Viện Văn hóa Nghệ thuật VN, Giáo sư Trương Quốc Bình còn đã và đang tham gia các Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh hàng năm của Viện, của các Trường đại học có tham gia đào tạo Tiến sỹ, các Hội đồng xem xét đánh giá luận án cấp Tổ bộ môn, cấp cơ sở và cấp Viện của cơ sở đào tạo.
 
Bên cạnh các hoạt động đào tạo như đã nói trên, trong những năm qua, với tư cách là cán bộ khoa học và nhiều năm giữ cương vị là cán bộ quản lý, Giáo sư Trương Quốc Bình còn thường xuyên được cử là đại diện của Bộ VHTTDL tham gia các Hội đồng khoa học do các Bộ ngành tổ chức. Đồng thời, tham gia với tư cách là Phản biện, Chủ tịch hoặc thành viên của gần 60 Hội đồng đánh giá nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của Bộ Văn hoá Thông tin và các Bộ, Ngành khác như: Bộ Quốc Phòng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội... Từ năm 2004 đến nay, với tư cách là Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia nhiệm kỳ I (2004-2009), nhiệm kỳ II (2009-2014) và nhiệm kỳ III (2014-2019), Ông đã và đang tích cực tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa và thiên nhiên tiêu biểu của quốc gia.
 
Trong thời gian công tác tại Cục Bảo tồn Bảo tàng, Giáo sư Trương Quốc Bình đã có nhiều cố gắng để vận dụng và tranh thủ những kiến thức, những kinh nghiệm quốc tế từ các hoạt động về UNESCO trong lĩnh vực di sản văn hóa để xây dựng hồ sơ, vận động quốc tế để đưa các di sản văn hóa và thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam như Huế, Hạ Long, Hội An, Mỹ Sơn, Phong Nha- Kẻ Bàng vào Danh sách Di sản Thế giới từ những thập kỷ 80, 90 của thế kỷ trước.
 
Trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Giáo sư đã có nhiều nỗ lực để vận dụng những tri thức khoa học vào công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị các sưu tập tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là công tác bảo quản, tu sửa các tác phẩm hội họa trên cơ sở những kết quả của việc phối hợp với chuyên gia kỹ thuật của Úc thực hiện dự án tu sửa bức tranh “ EM THÚY” và dự án hợp tác về đào tạo với CHLB Đức. Đồng thời, đã tổ chức nhiều cuộc trưng bày chuyên đề, giới thiệu các sưu tập nghệ thuật của Việt Nam tại các nước Phần Lan, Nhật Bản, Italia, Hoa Kỳ…
 
Cho đến nay, với tư cách là Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Ông đã thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu. Đó là: đề tài “Những kiến giải nhằm đa dạng hoá, xã hội hoá hoạt động bảo tàng ở Việt Nam trong tình hình hiện nay” năm 1999; đề tài “Bảo quản, tu sửa các tác phẩm hội họa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” năm 2007; đề tài “Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản Thế giới” năm 2014.
 
Trong các năm từ cuối thập kỷ 80 trở đi, Giáo sư Trương Quốc Bình đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng và bảo vệ tại diễn đàn quốc tế các Hồ sơ khoa học đăng ký đưa các khu di sản văn hoá và thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam trở thành Di sản Thế giới, bao gồm Huế (được UNESCO công nhận năm 1993), Hạ Long (được UNESCO công nhận năm 1994), Mỹ Sơn và Hội An (được UNESCO công nhận năm 1999), Phong Nha - Kẻ Bàng (được UNESCO công nhận năm 2003), mỗi hồ sơ này xứng đáng được coi như một công trình khoa học hết sức có giá trị. Đồng thời, bên cạnh việc tham dự các hội thảo khoa học quốc tế, Ông cũng thường xuyên viết và trình bày các báo cáo, tham luận tại các cuộc Hội thảo khoa học chuyên đề do Bộ Văn hoá Thông tin, các Bộ ngành khác như Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học Công nghệ, Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Du lịch... tổ chức.
 
Tại hầu hết các cuộc hội thảo quốc tế hoặc khu vực tổ chức tại các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Italia, CH Pháp, Vương quốc Bỉ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Inđônêsia, Singapore, Philippin..., Giáo sư Trương Quốc Bình là đại biểu Việt Nam duy nhất và là đại diện quốc gia, tham dự việc soạn thảo một số văn bản quan trọng như  “Tuyên ngôn của ASEAN về Di sản văn hoá” (đã được Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN ký chính thức vào tháng 7/1999), Hợp tác ASEAN trong lĩnh vực bảo tàng (1998) và Phát huy vai trò của các bảo tang nghệ thuật trong đời sống văn hóa đương đại (2013). Tại một số hội thảo quốc tế tổ chức tại nước ngoài và trong nước, Ông còn đảm nhận vai trò Chủ tịch của các Nhóm chuyên đề.
 
Trong quá trình công tác, Giáo sư Trương Quốc Bình đã công bố gần 100 bài báo KH trong nước và hơn 20  bài báo KH ở ngoài nước; Số sách đã xuất bản 4, trong đó có 2 cuốn sách viết riêng.
 Các công trình tiêu biểu nhất:
- Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam Nxb VHTT, Hà Nội, 2014
- Các tác phẩm hội họa ở Việt Nam- lưu giữ và bảo tôn, NXB VHDT, Hà nội, 2015
- Từ điển Bách khoa Việt Nam các tập 2,4.
- Xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế: Văn hóa trong thế giới hội nhập, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2010.
- “Museums in Viet NamComparative Museology and Museography in ASEAN, Manila, Philippin, 1997.
- Vận dụng những quan điểm của UNESCO vào việc hoạch định chính sách và hệ thống pháp lý về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.  Hội thảo khoa học quốc tế: 10 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2014.

Là người hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa lại là Trưởng họ của Họ Trương tại thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội, từ nhiều năm nay, ông hết sức quan tâm đến việc nghiên cứu bảo vệ và phát huy những giá trị của văn hóa họ tộc nói chung và họ Trương ở Việt Nam nói riêng. Ông dành sự quan tâm không nhỏ đến việc tu sửa tôn tạo nhà thờ đại tôn - công trình được xây dựng từ năm 1880, tôn tạo khu lăng mộ của dòng họ taị địa phương và biên soạn, bổ sung bản Gia phả của họ tộc, tiếp tục truy tìm nguồn cội từ Huyện Thạch Hà , Hà Tĩnh mà đến ông là đời thứ 14.

Từ hàng chục năm nay, ông là một trong những thành viên sáng lập Hội đồng họ Trương Việt Nam. Với tư cách là lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng họ Trương Việt Nam lâm thời, từ những năm 2006 đến 2013, ông đã có những đóng góp không nhỏ vào việc vận động, mở rộng kết nối giữa các tộc Trương trong toàn quốc. Phát huy những lợi thế từ mối quan hệ rộng khắp với các cơ quan văn hóa và di sản văn hóa của các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, với sự trợ giúp hữu hiệu của anh em quản trị trang mạng “ Họ Trương Việt Nam”, ông đã góp phần xứng đáng vào thành công của Đại hội đaị biểu họ Trương Việt Nam lần thứ nhất tổ chức vào tháng 4, 2013.

Từ những kinh nghiệm và tri thức về di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa dòng họ ở VN, những năm gần đây, với tư cách là Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, ông đã và đang nỗ lực tham gia vào công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa của họ Trương Việt Nam. Ngoài các hoạt động nhằm bảo tồn các di tích quốc gia như Đền Trương Hán Siêu ( Ninh Bình), Trương Quốc Dụng ( Hà Tĩnh), Lăng mộ Trương Công Hy ( Quảng Nam), Trương Công Định ( Quảng Ngãi, Tiền Giang)…và nhiều di tích cấp tỉnh, thành phố có lien quan đến họ Trương tại  Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, các tỉnh Trung bộ, Nam bộ…ông TRương Quốc Bình còn tham gia tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề , xuất bản các ấn phẩm như: “ Tế tửu Trương Công Giai và các nhà khoa bảng họ Trương Việt Nam”, đang chuẩn bị xuất bản các ấn phẩm khác với sự tham gia và hỗ trợ của các doanh nhân người họ Trương.

Với những đóng góp to lớn cho ngành Văn hóa và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, ngày 22/10/2015 Ông Trương Quốc Bình được Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước công nhận là Giáo sư. Ngày 12/11/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Giáo sư Trương Quốc Bình vinh dự được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Giấy chúng nhận Giáo sư. Đây là một vinh dự của cá nhân Ông và cũng là Vinh dự của những người Họ Trương Việt Nam.

Những người họ Trương Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng ông, một người con của Họ Trương Việt Nam, một đại biểu của ngành khoa học xã hội và văn hóa nghệ thuật. Hy vọng rằng, trong tương lại, dù bất cứ ở cương vị nào, ông cũng sẽ tiếp tục công hiến cho sự nghiệp bảo về và phát huy giá trị của kho tàng di sản văn hóa dân tộc nói chung và di sản văn hóa của họ Trương
- Đề nghị ghi rõ nguồn "Cộng đồng Họ Trương Việt Nam - http://hotruong.net" khi sử dụng lại các thông tin có bản quyền riêng của trang web này.
- Đề nghị bảo lưu các bản quyền được sử dụng trên Trang Cộng đồng Họ Trương Việt Nam khi quý vị sử dụng lại.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập109
  • Hôm nay16,453
  • Tháng hiện tại288,863
  • Tổng lượt truy cập9,168,166

banner trai
 
banner right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây